Báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa

Spread the love

Báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa

– Thời gian áp dụng : từ 21/4/2017

–  Đối tượng : Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường

–  Phạm vi áp dụng : Khách hàng trong bán kính 20 Km tính từ địa điểm mua hàng

BẢNG BÁO GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA

CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

TT VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT ĐVT ĐƠN GIÁ  GHI CHÚ 
1 Công lắp đặt máy 7.500BTU – 13.000BTU Bộ 150,000  Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường
2 Công lắp đặt máy 18.000BTU – 24.000BTU Bộ 200,000
3 Công lắp đặt cho máy INVETER và loại máy dùng Gas 410, Gas R32 Bộ 250,000
4 Công lắp đặt máy 30.000 BTU (Multi, treo tường) Bộ 300,000
5 Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 18.000BTU – 36.000BTU Bộ 400,000
6 Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU – 52.000BTU Bộ 500,000
7 Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU – 36.000BTU Bộ 500,000
8 Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU – 52.000BTU Bộ 800,000
9 Ống bảo ôn cho máy 7.500BTU – 10.000BTU dày 0.61mm Mét 130,000
10 Ống bảo ôn cho máy 12.000BTU – 18.000BTU dày 0.61mm Mét 150,000
11 Ống bảo ôn cho máy 24.000BTU – 30.000BTU & điều hòa Daikin 18.000BTU,
điều hòa Mitsubishi 18.000BTU hoặc điều hòa dùng ống phi 16
Mét 180,000
12 Ống bảo ôn cho máy 36.000BTU – 52.000BTU Mét 220,000
13 Giá đỡ cục nóng cho máy  7.500 – 12.000BTU treo tường Bộ 70,000
14 Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 – 24.000 BTU treo tường Bộ 80,000
15 Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường Bộ 200,000
16 Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng Chiếc 260,000
17 Automat 15/30A Chiếc 60,000
18 Automat 3 pha Chiếc 250,000
19 Ống nước thải (ống chun) Mét 8,000
20 Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) Mét 8,000
21 Dây điện LIOA  2×1.5 Mét 14,000
22 Dây điện LIOA  2×2.5 Mét 17,000
23 Dây điện LIOA  2×4.0 Mét 22,000
24 Dây điện LIOA 3 pha máy từ 30.000BTU – 52.000BTU Mét 62,000
25 Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) Bộ 35,000
26 Gel điện loại nhỏ Mét 7,500
27 Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền Phong) Mét 10,000
28 Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60 x 40) Mét 32,000
29 Băng dính điện Cuộn 5,000
30 Công đục tường chôn ống bảo ôn Mét 40,000  Không bao gồm trát và sơn
(tường/ trần)
31 Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện Mét 15,000
32 Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) Mét 20,000
33 Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000 vnđ
34 Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này

DỊCH VỤ KHÁC

Báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa

TT VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT ĐVT ĐƠN GIÁ  GHI CHÚ 
1 Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 7.500 – 24.000 BTU Cái 150,000
2 Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 – 48.000 BTU Cái 200,000
3 Nạp lại ga cho máy cũ loại INVERTER (Gas R410, R32) Bộ 300,000
4 Nạp lại ga cho máy cũ loại thường (Gas R22) Bộ 150,000
5 Lồng bảo vệ thường 7.500BTU – 12.000BTU Bộ 400,000
6 Lồng bảo vệ thường >12.000BTU Bộ 500,000
7 Bảo dưỡng cho máy cũ của khách (máy < 18.000BTU) Bộ 100,000

– Bảng giá trên có thể được điều chỉnh trên hệ thống mà không kịp báo trước (*)

.